• สถาบันภาษาบุงกะ
  • สถาบันภาษาบุงกะ
  • สถาบันภาษาบุงกะ
  • สถาบันภาษาบุงกะ
คอร์ส ภาษาญี่ปุ่น
หลักสูตรการเรียนที่เพิ่มความสามารถทางการพูด ฟัง อ่าน เขียน เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในขั้นอุดมศึกษา ปริญญาโท หรือ วิชาชีพ
คอร์ส อบรมเพื่อการเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
การเตรียมตัวเพื่อการเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในประเทศของตน โดยให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่จำเป็นในการเป็นผู้สอนภาษาญี่ปุ่น
คอร์ส ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ (NEW)
คอร์สเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนได้รับความก้าวหน้าและประสพความสำเร็จด้านการทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างเสริมทักษะและความสามารถในการสื่อสารและการแปล เพื่อการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นหรือหรือบริษัทใดๆ ในประเทศของตน

สถาบันภาษาบุงกะ Facebook

สถาบันภาษาบุงกะ

3-22-1 Yoyogi shibuya-ku
Tokyo Japan 151-8521
TEL 03-3299-2011
FAX 03-3379-9063

PAGE TOP