โรงเรียนของเราตั้งอยู่ที่ชินจูกุใจกลางกรุงโตเกียว ถือได้ว่ามีความสะดวกสบายในการเดินทาง
คุณสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตการเรียนในต่างแดนกับที่ตั้งของ Bunka Gakuen อันกว้างขวาง ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคุณอยู่ในใจกลางเมือง

แผนที่แคมปัส Bunka Gakuen

Bunka Gakuen
Bunka Gakuen
Bunka Gakuen Campus Map

ไปBunka Institute of Languageจะใกล้ที่สุด
เส้นทางจากสถานี JR Shinjuku ทางออกทิศใต้

แผนที่การเดินทางไปBunka Institute of Language

Maps and Directions to Bunka Institute of Language

จากสนามบิน

ในการเดินทางมาชินจูกุจากสนามบินนาริตะหรือสนามบินฮาเนดะง่ายและสะดวก
*กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเวปไซต์ของแต่ละสายการเดินรถของรถโดยสารสาธารณะ

จากสนามบินนานาชาตินาริตะ (นาริตะ)

ขึ้นรถไฟสายJR Narita Expressจากสนามบินนาริตะไปสถานีชินจูกุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที)
ขึ้นรถAirport Limousine Bus จากสนามบินนาริตะไปยังสถานีรถโดยสารทางด่วนชินจูกุ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90-120 นาที)
アクセスマップ

โฮมเพจสนามบินนาริตะ  http://www.narita-airport.jp

แผนที่สถานีชินจูกุ  http://www.jreast.co.jp/estation/stations/866.html

รถไฟNarita Express

Narita Airport Departure point Destination Duration Fares
Terminal 1 Narita Airport B1F Shinjuku about 90mins ¥3,250
Terminal 2 Kuko dai 2 bldg B1F

รถLimousine bus

Narita Airport Departure point ※1 Destination Duration Fares
Terminal 1 เสาหมายเลข10ด้านทิศเหนือ ชินจูกุBus Terminal (Shinjuku Busta) ประมาณ90〜120นาที ¥3,600
Terminal 2 เสาหมายเลข17
※1สำหรับTerminal 1และ 2ซื้อบัตรโดยสารได้ที่เคาน์เตอร์ล้อบบี้ด้านนอกของผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1
แผนที่ตำแหน่งทางออก https://www.narita-airport.jp/jp/access/bus/

จากสนาบินฮาเนดะ

ขึ้นรถไฟฟ้าจากสนามบินไปยังสถานีHamamatsuchoจากนั้นเปลี่ยนไปสาย JR YamanoteจากHamamatsuchoไปยังสถานีShinjuku (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
จากสนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) ขึ้นรถไฟสายKeikyu Airport ไปยังสถานีShinagawa จากนั้นเปลี่ยนสายไปขึ้นJR Yamanote จาก สถานีShinagawa ไปยังสถานีJR Shinjuku (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)
ขึ้นLimousine Busจากสนามบินนานาชาติโตเกียว (ฮาเนดะ) โดยรถโดยสารทางด่วนชินจูกุ (Shinjuku Busta) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
access map

โฮมเพจสนามบินฮาเนดะ  https://tokyo-haneda.com/index.html

แผนที่สถานีชินจูกุ  http://www.jreast.co.jp/estation/stations/866.html

รถไฟฟ้า [1] Tokyo Monorail→JR Yamanote

เส้นทาง ขึ้นที่สถานี ทิศทาง ระยะเวลา สถานีที่ลง ราคา
สายTokyo Monorail สถานีสนามบินฮาเนดะTerminal 1
สถานีสนามบินฮาเนดะTerminal 2
สถานีสนามบินฮาเนดะTerminal 3
- ประมาณ 20 นาที สถานีHamamatsucho ¥520
สายJR Yamanote สายJR Yamanote วงแหวนรอบนอก・Shinagawa・Shibuya ประมาณ 25 นาที สถานีShinjuku ¥210
※ เปลี่ยนไปสายJRที่สถานี Hamamatsucho
แผนที่สถานี Hamamatsucho  http://www.jreast.co.jp/estation/stations/1248.html

รถไฟฟ้า[2] สาย Keikyu Airport → สายJR Yamanote

เส้นทาง ขึ้นที่สถานี ทิศทาง ระยะเวลา ลงที่สถานี ราคา
สายKeikyu Airport สถานีสนามบินฮาเนดะเทอมินัล 1
สถานีสนามบินฮาเนดะเทอมินัล 2
สถานีสนามบินฮาเนดะเทอมินัล 3
- ประมาณ 15 นาที สถานีShinagawa ¥330
สายJR Yamanote สถานี Shinagawa วงแหวนรอบนอก・Shibuya・Shinjuku ประมาณ 20 นาที สถานี Shinjuku ¥210
※ เปลี่ยนไปสายJR Yamanoteที่สถานีShinagawa
แผนที่สถานีShinagawa  http://www.jreast.co.jp/estation/stations/788.html

Limousine bus

  สถานีที่ขึ้น ※ 1 ระยะเวลา สถานีที่ลง ราคา
รถบัสสนามบินฮาเนดะ Terminal 1 หมายเลข 4 ชั้น 1
Terminal 2 หมายเลข 5 ชั้น 1
Terminal 3 หมายเลข 3 ชั้น 1
ประมาณ 50นาที สถานีรถโดยสารทางด่วนชินจูกุ (Shinjuku Busta) ¥1,400
※ สามารถซื้อตั๋วรถLimousine ได้ที่เคาน์เตอร์ด้านหน้าทางออกผู้โดยสารขาเข้าซ้ายมือชั้น2 หรือจากเครื่องซื้อตั๋วอัตโนมัติชั้น 1
แผนที่ตำแหน่งทางออก   https://tokyo-haneda.com/access/bus/index.html