ข้อความจากครูใหญ่

รวบรวม! พลเมืองโลก
เราทุกคนที่อาศัยอยู่บนดาวดวงนี้เป็น "พลเมืองโลก"
สิ่งสำคัญ 3 สิ่งสำหรับพลเมืองโลก ประการแรก คือการปกป้องชีวิตที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ประการที่ 2 คือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ได้เพราะธรรมชาติ ส่วนประการที่ 3 คือการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกันอย่างไร้พรมแดน
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ประกาศของ NHK มา 41 ปี ได้ค้นหาว่าภาษาญี่ปุ่นที่น่าประทับใจเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มาจากต่างประเทศเดินทางมาที่ญี่ปุ่นและเรียนภาษาญี่ปุ่นทางโทรทัศน์หรือวิทยุ ข้าพเจ้าคิดเสมอว่าการใช้ภาษาเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่
สถาบันสอนภาษาบุนกะตั้งอยู่ในสถานที่ที่ทำเลที่ดีที่สุดในใจกลางเมืองกรุงโตเกียวซึ่งเป็นเมืองนานาชาติ อีกทั้งมีสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนในต่างประเทศได้อย่างมั่นใจ เช่น การมีระบบครูประจำชั้นในชั้นเรียน ตำราเรียนและสื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระ คำแนะนำการใช้ชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ หอประชุมนักเรียนที่ครบครัน
ข้าพเจ้าหวังว่านักเรียนต่างชาติทุกคนจะได้รับความรู้พื้นฐานติดตัวในฐานะที่เป็น "พลเมืองโลก" และเปล่งประกายบนเวทีโลก
学校長
ผู้อำนวยการสถาบัน
古屋和雄

สถาบันสอนภาษาบุนกะเป็นสถาบันสอนภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมที่มีประวัติยาวนานและเป็นรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคง
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นโดยการสื่อสารกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่าง
จุดเด่นของสถาบันสอนภาษาบุนกะ คือการเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครูจะมีเวลาให้คำปรึกษามากเพราะเรามีระบบโฮมรูม
ศึกษาและโต้ตอบกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มาจากนานาชาติ
ค่ายที่คุณสามารถใช้เวลากับเพื่อนนักเรียนต่างชาติ ครูทั้งหลาย และเจ้าหน้าที่สถาบันท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในญี่ปุ่น
กิจกรรมที่สมาคมศิษย์เก่าจัดขึ้นและให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมคือเทศกาลวัฒนธรรม
นอกเหนือจากภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังมี "ทักษะการสื่อสาร" อันยอดเยี่ยมและ "ประสบการณ์หลากหลายวัฒนธรรม" อันมากมาย
ทำงานร่วมกับโรงเรียนอื่น ๆ อีกสามแห่งกับมหาวิทยาลัยBunka Gakuen
มหาวิทยาลัยBunka Gakuenมีสาขาในการศึกษาด้านแฟชั่น การออกแบบ การตกแต่งภายใน และการท่องเที่ยว
สถาบันแฟชั่นบุนกะและบัณฑิตวิทยาลัยแฟชั่นบุนกะเป็นวิทยาลัยการศึกษาแฟชั่นชั้นนำของญี่ปุ่น
นักเรียนต่างชาติที่เรียนในสถาบันภาษาบุนกะจะสามารถได้สิทธ์ใน การสอบเข้าคอร์สวิชาชีพของสถาบันรวมถึงการเข้าเรียนในหลักสูตรพิเศษที่มีในสถาบันอีกด้วย

จุดเด่นของB.I.L

การเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สถาบันสอนภาษาบุนกะ ประกอบด้วยหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนที่เป็นอิสระและวิธีการเรียนในชั้นเรียนที่แตกต่างกัน ครูและครูประจำชั้นที่มีคุณวุฒิการสอนภาษาญี่ปุ่นจะเป็นผู้ดูแลในชั้นเรียนและให้คำปรึกษาด้านชีวิตและการให้คำปรึกษาส่วนตัวนอกเหนือจากงานวิชาการ
นอกจากนี้ ยังมีหอประชุมนักเรียนที่จัดการโดยสถาบันเพื่อให้คุณสามารถใช้ชีวิตที่สะดวกสบายในญี่ปุ่น

ความเป็นมาของสถาบันสอนภาษาบุนกะ และมหาวิทยาลัยBunka Gakuen

เมษายน 1919 ก่อตั้ง "ร้านเย็บผ้าสำหรับเด็กผู้หญิงของนามิกิ" และ "สำนักงานศาสตราจารย์ช่างเย็บเด็กสตรี" ซึ่งเป็นแกนหลักของมหาวิทยาลัยBunka Gakuen
มิถุนายน 1922 พัฒนาเป็น “บัณฑิตวิทยาลัยยช่างเย็บบุนกะ”
มิถุนายน 1923 เปลี่ยนชื่อจาก “บัณฑิตวิทยาลัยช่างเย็บบุนกะ” เป็น “โรงเรียนช่างเย็บสตรีบุนกะ”
ตุลาคม 1936 เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนช่างเย็บสตรีบุนกะ” เป็น “วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ”
เมษายน 1950 เปิด "วิทยาลัยสตรีบุนกะ" (ภายหลังได้กลายเป็น "วิทยาลัยบุงขะ กะขุเอ็น")
เมษายน 1964 เปิด "มหาวิทยาลัยสตรีบุนกะ" (ภายหลังได้กลายเป็น "มหาวิทยาลัยBunka Gakuen")
เมษายน 1980 เปิด "สถาบันสอนภาษาบุนกะ"
เปิด 3 หลักสูตร คือ ภาษาอังกฤษ, ภาษาญี่ปุ่น และภาษาฝรั่งเศส
มีนาคม 1981 จัดตั้งธงโรงเรียน
ธันวาคม 1981 สร้างตราโรงเรียน
ตุลาคม 1982 ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อเรียนต่อโรงเรียนเฉพาะทางเป็นแห่งแรก
นักเรียนต่างชาติที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจำนวน 14 คนจากประเทศไทย, เกาหลี, ฟิจิ, ปาเลา และปาปัวนิวกินี
เมษายน 1984 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (หลักสูตรการสื่อสาร / หลักสูตรธุรกิจ), หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ทั้ง 3 หลักสูตรถูกรวมไว้ด้วยกัน
เมษายน 1986 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมี 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรเตรียมความพร้อม, หลักสูตรฝึกอบรมครู และหลักสูตรธุรกิจ
เมษายน 1988 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นได้รับการจัดระเบียบใหม่ เป็น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทางได้รับการจัดระเบียบใหม่ เป็น หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, หลักสูตรเลขานุการต่างประเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
เมษายน 1990 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจได้รับการจัดระเบียบใหม่ เป็น หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อ และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเฉพาะทาง (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)
มีนาคม 1998 อาคารเรียนใหม่เสร็จสมบูรณ์
เมษายน 2006 หลักสูตรภาษาอังกฤษ, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, หลักสูตรเลขานุการระหว่างประเทศ, หลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะทาง และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ) ได้รวมเข้ากับหลักสูตรล่ามระหว่างประเทศและล่าม (หลักสูตรฝึกอบรมล่ามภาษาอังกฤษและฝึกอบรมการแปล หลักสูตรฝึกอบรมล่ามภาษาญี่ปุ่น-จีนและฝึกอบรมการแปล หลักสูตรฝึกอบรมล่ามภาษาญี่ปุ่น-เกาหลีและฝึกอบรมการแปล)
เปิดบัณฑิตวิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ
เมษายน 2014 ก่อตั้งหลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น
เมษายน 2017 ยกเลิกหลักสูตรล่ามและการแปลระหว่างประเทศ
รวมหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น
พฤษภาคม 2017 หน่วยงานด้านวัฒนธรรมยอมรับหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้สอนภาษาญี่ปุ่น ในฐานะที่ "การฝึกอบรมด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นเหมาะสมกับความต้องการของครูชาวญี่ปุ่น"