หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ทักษะเฉพาะในการล่ามและแปล และทักษะการสื่อสารและการสื่อสารขั้นสูงของญี่ปุ่นและมีจุดมุ่งหมายในการจ้างงานใน บริษัท ทั้งในญี่ปุ่นและประเทศบ้านเกิด
เป็นหลักสูตรเฉพาะทางภาษาโดยมีเป้าหมายที่ "การจ้างงาน"
สิ่งที่บริษัทต้องการจากคนที่เคยศึกษาในต่างประเทศไม่เพียงแต่ทำงานตามปกติเท่านั้น แต่ยังต้องการ “ล่ามและนักแปล” โดยใช้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในต่างประเทศและทักษะการใช้ภาษาขั้นสูงเพื่อทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงญี่ปุ่นกับประเทศของตน (หรือทั่วโลก)
ในหลักสูตรนี้มีการแบ่งหลักสูตรต่าง ๆ คือ หลักสูตรล่ามและนักแปล หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) หลักสูตรธุรกิจ และหลักสูตรภาษา เพื่อส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานในบริษัทต่าง ๆ ทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศทำงานได้อย่างมืออาชีพ ดังนั้น เราจึงจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสำหรับแต่ละคน นอกจากนี้ เราจะจัดวิชาเลือกอิสระสำหรับการสอบเพื่อรับรองคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์สำหรับการจ้างงาน เพื่อส่งนักธุรกิจให้มีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ
(* หลักสูตรล่ามและการแปลแบ่งออกเป็นชั้นเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน)

คุณลักษณะพิเศษของการเรียนการสอน

Course Characteristics 01
การฝึกอบรมทักษะการล่ามและการแปลในทางธุรกิจ

Course Characteristics 02
พัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารขั้นสูง

Course Characteristics 03
หลักสูตรสำหรับการจ้างงานและการสนับสนุนการจ้างงานโดยละเอียด

ตัวอย่างตารางเรียนใน 1 สัปดาห์

* คลิกแต่ละวิชาเพื่อแสดงหลักสูตร
  จันทร์ MON อังคาร TUE พุธ WED พฤหัสบดี THU ศุกร์ FRI
ช่วงที่ 1
9:10~10:00
ช่วงที่ 2
10:10~11:00
ช่วงที่ 3
11:10~12:00
ช่วงที่ 4
13:00~13:50
ช่วงที่ 5
14:00~14:50
ช่วงที่ 6
15:00~15:50

หลักสูตร

ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญที่มีบทบาทบนเวทีนานาชาติด้วยหลักสูตรเต็มรูปแบบ
หลักสูตร
บังคับ
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นระดับสูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, ปัญหาในปัจจุบัน และเศรษฐกิจของญี่ปุ่น
หลักสูตรล่ามและการแปล เรียนรู้สิ่งที่สำคัญและทักษะการเป็นล่ามเพื่อแปลภาษาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
(รวมถึงคำแนะนำด้วยเสียงและการออกเสียงโดยใช้ระบบ CALL)
เรียนรู้ทฤษฎีและความรู้ที่สำคัญสำหรับการล่ามและเพื่อให้ได้ทักษะการแปลที่ถูกต้องและเหมาะสม ฝึกฝนทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์ สามารถแบ่งกลุ่มออกเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน แต่การฝึกฝนร่วมจะดำเนินการโดยลบกรอบภาษาออก
หลักสูตรธุรกิจ เรียนรู้ทักษะ มารยาท และการแสดงออกของภาษาญี่ปุ่นในทางธุรกิจ
รวมถึงมาตรการ BJT และ SPI (แผนกภาษา)
การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในทางธุรกิจจากภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรพิเศษ การฝึกอบรมการล่าม ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น การฝึกอบรมที่นะกะโนะ การศึกษาดูงานบริษัทญี่ปุ่น
(ผู้สมัครเท่านั้น)
หลักสูตร
เลือก
อิสระ
คาบเรียน "การเตรียมการสอบ" เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสอบวุฒิการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการจ้างงาน เป้าหมายที่ต้องผ่านคือการสอบการเป็นล่าม การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1 การสอบวัดความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น แบบทดสอบความสามารถทางธุรกิจ TOEIC เป็นต้น อื่น ๆ เช่น การเรียนภาษาจีน, ภาษาเกาหลีและภาษาอื่น ๆ
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปี
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาหลักสูตรการเรียน สามารถเข้าดูได้ที่นี่
เนื้อหาหลักสูตรของปีการศึกษา 2022

ข้อความจากคณาจารย์

สัมผัสกับความสนุกและความล้ำลึกของภาษาผ่านการฝึกการล่ามและการแปล
การแลกเปลี่ยนระหว่างสองภาษาขึ้นไปและการเอาชนะอุปสรรคด้านภาษาเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจมาก
ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศไม่เพียงแต่ความเชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับสูงอีกด้วย
เรายินดีต้อนรับทุกคนที่มีความต้องการใช้ภาษาเหล่านี้

การบรรยายของแต่ละวิชา และการให้คำปรึกษา

ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการรับเข้าเรียนโดยมุ่งเน้นไปที่การอธิบายวิชา (เนื้อหาการเรียน, ลักษณะเด่น, เส้นทางอาชีพ และอื่น ๆ) โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชา อาจจะได้ลองเรียนชั้นเรียนจำลอง กรุณาเข้าร่วม