กรณีที่ไปเรียนหลักสูตรอื่นของสถาบัน

ในกรณีที่หลังจากจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น แล้วเรียนต่อที่หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นหรือหลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ (20,000 เยน) และค่าธรรมเนียมแรกเข้า (120,000 เยน)

กรณีที่เรียนต่อที่ "มหาวิทยาลัยBUNKA GAKUEN"

ในสาขาแฟชั่น, การออกแบบ, การตกแต่งภายในและการท่องเที่ยว เราได้สร้างเนื้อหาการเรียนของเราเองและผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถมีส่วนร่วมในการบริจาคและการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
มหาวิทยาลัยBUNKA GAKUENเริ่มทำการสอนแบบสหศึกษาในปี 2012 และฉลองครบรอบ 50 ปีในปี 2014 การเรียนด้านแฟชั่นให้เข้าถึงมุมมองของการออกแบบ เทคนิค การวางแผนสังคม เศรษฐศาสตร์ และประวัติศาสตร์ การเรียนด้านการออกแบบเพื่อให้ได้พลังการแสดงออกที่หลากหลายในการ์ตูน สื่อวิดีโอ กราฟิก และเครื่องประดับ การเรียนด้านออกแบบภายในที่หล่อเลี้ยงความคิดและความรู้สึกอ่อนไหวนอกเหนือจากความรู้เฉพาะทาง และทุกสาขาของการเรียนท่องเที่ยวที่มีมุมมองต่อสังคมระหว่างประเทศ เราขัดเกลาไหวพริบของนักเรียนผ่าน "ประสบการณ์" หลากหลายและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถเป็นผู้นำในยุคนั้น
  • การยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและส่วนหนึ่งของค่าเล่าเรียน (มหาวิทยาลัย 250,000-300,000 เยน, วิทยาลัย 250,000 เยน, บัณฑิตวิทยาลัย 175,000 เยน)
มหาวิทยาลัยบุงกะงะกุเอ็น

กรณีที่ไปเรียนต่อ "บัณฑิตวิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ"

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่เพียงแต่สามารถสร้าง "แฟชั่น" แต่ยังสร้าง "ธุรกิจแฟชั่น" ได้ บัณฑิต
วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ (BFGU) เป็นบัณฑิตวิทยาลัยมืออาชีพที่ดำเนินการด้านการศึกษาและการวิจัยที่เข้าใกล้อุตสาหกรรมแฟชั่นจากมุมมองทางธุรกิจ ภายใต้บัณฑิตวิทยาลัยธุรกิจแฟชั่นมีการจัดตั้งสาขาวิชาเอก 2 สาขาคือ "สาขาวิชาสร้างแฟชั่น" และ "สาขาวิชาการจัดการแฟชั่น" นอกจากนี้เรายังจัดหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ "หลักสูตรการออกแบบแฟชั่น", "หลักสูตรเทคโนโลยีแฟชั่น" และ "หลักสูตรการจัดการแฟชั่น" ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญพิเศษที่จำเป็นในธุรกิจ ในแต่ละหลักสูตร จะมีหลักสูตรเน้นการฝึกปฏิบัติโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถผลิตธุรกิจแฟชั่นที่สามารถยอมรับได้ในตลาดโลก
  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (100,000 เยน)
บัณฑิตวิทยาลัยแฟชั่นบุงกะ(BFGU)

กรณีที่ไปเรียนต่อ "วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ"

วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะในวิทยาเขตเดียวกับสถาบันสอนภาษาบุนกะ เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางที่ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น
นักเรียนต่างชาติจากประเทศต่าง ๆ มาเรียนที่นี่และหลังจากสำเร็จการศึกษาพวกเขาจะมีบทบาทในวงการแฟชั่นโลก
วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะก่อตั้งขึ้นในปี 1923 เป็นสถาบันการศึกษาด้านแฟชั่นแห่งแรกของญี่ปุ่นและเป็นผู้บุกเบิกด้านการศึกษาด้านแฟชั่นของญี่ปุ่นมานานกว่า 90 ปี ผลิตนักออกแบบชื่อดังระดับโลกจำนวนมาก เช่น ฮิโระโกะ โคะชิโนะ, เคนโสะ ทะเคะดะ, โยจิ ยะมะโมะโตะ, จิซะโตะ ซึโมะริ และจุนยะ วะตะนะเบะ และชื่อ "วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ" เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก นักเรียนต่างชาติจำนวนมากได้เรียนรู้ทักษะและไหวพริบด้านแฟชั่น หลังจากสำเร็จการศึกษาก็มีบทบาททั่วทุกมุมโลก
  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบครึ่งหนึ่ง (16,500 เยน) และค่าธรรมเนียมแรกเข้า (120,000 เยน)
ไปยังเว็บไซต์วิทยาลัยแฟชั่นบุงขะ