กรณีที่ไปเรียนหลักสูตรอื่นของสถาบัน

ในกรณีที่หลังจากจบหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น แล้วเรียนต่อที่หลักสูตรฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่นหรือหลักสูตรธุรกิจล่ามภาษาญี่ปุ่น จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ (20,000 เยน) และค่าธรรมเนียมแรกเข้า (120,000 เยน)

กรณีที่เรียนต่อที่ "มหาวิทยาลัยBUNKA GAKUEN"

เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์บุคลากรที่มีส่วนร่วมในสังคมด้านแฟชั่น, การออกแบบ, สถาปัตยกรรม, ออกแบบภายใน และ การท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยBunka Gakuen เป็นสถาบันที่ครอบคลุมด้วยความรู้ในคณะวิทยาศาสตร์การแฟชั่น, ศิลปะและการออกแบบ, วัฒนธรรมนานาชาติศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัย การเรียนรู้ที่หลากหลาย การเรียนแฟชั่นที่ส่งเสริมมุมมองการออกแบบ, เทคโนโลยี, การวางแผน, สังคมวิทยา, ธุรกิจ, ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การออกแบบที่เรียนรู้สู่การทำภาพเคลื่อนไหว(animations), การถ่ายทำวีดีโอ, การทำนิตยสาร, การทำกราฟฟิค, ผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับ, สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาพร้อมปรับแต่งทางความคิด มีความละเอียดอ่อนที่ก่อให้เกิดความชำนาญ การท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ด้านภาษาวัฒนธรรม และการต้อนรับ มหาวิทยาลัยถือเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นผู้นำในแต่ละสาขาวิชา
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าเล่าเรียนบางส่วน (มหาวิทยาลัย 250,000-300,000 เยน, บัณฑิตวิทยาลัย 175,000 เยน)
มหาวิทยาลัยบุงกะงะกุเอ็น

กรณีที่ไปเรียนต่อ "บัณฑิตวิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ"

พัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ที่ไม่เพียงแต่สร้าง “แฟชั่น” แต่ยังเป็นการสร้าง ”ธุรกิจการแฟชั่น” ด้วย
บัณฑิตวิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ (BFGU) เป็นบัณฑิตวิทยาลัยมืออาชีพที่ดำเนินการด้านการศึกษาและการวิจัยที่เข้าใกล้อุตสาหกรรมแฟชั่นจากมุมมองทางธุรกิจ ประกอบด้วย 2 สาขา คือ “สาขาวิชาการสร้างสรรค์แฟชั่น” และ “สาขาวิชาการจัดการแฟชั่น” นอกจากนี้ยังมีการจัดหลักสูตรออกเป็น 3 หลักสูตรหลัก คือ “หลักสูตรการออกแบบแฟชั่น” “หลักสูตรแฟชั่นเทคโนโลยี” และ “ หลักสูตรการบริหารจัดการแฟชั่น” เพื่อให้สอดคล้องและมีความชำนาญเป็นพิเศษที่จำเป็นในธุรกิจ แต่ละหลักสูตรจะเน้นการฝึกปฏิบัติโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางธุรกิจการแฟชั่นทีมีความสามารถยอมรับในตลาดโลก
  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (100,000 เยน)
บัณฑิตวิทยาลัยแฟชั่นบุงกะ(BFGU)

กรณีที่ไปเรียนต่อ "วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ"

วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะ(BFC) อยู่ในบริเวณเดียวกันกับสถาบันภาษาบุนกะ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพที่ฝึกอบรมให้มีความเชี่ยวชาญด้านแฟชั่น นักเรียนต่างชาติจากนานาประเทศที่มาเรียนเมื่อสำเร็จกลับไปได้ไปมีบทบาทในวงการแฟชั่นโลก
วิทยาลัยแฟชั่นบุนกะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1923 เป็นสถาบันการศึกษาแฟชั่นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้บุกเบิกการศึกษาด้านแฟชั่นของประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า 90 ปี ได้ผลิตนักออกแบบชื่อดังระดับโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ ฮิโรโกะ โคชิโนะ, เคนโซ่ ทากาดะ, โยจิ ยามาโมโตะ, ชิซาโตะ ซึโมริ และ จุนยะ วาตานาเบะ ชื่อของวิทยาลัยแฟชั่นบุนกะนี้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลก นักเรียนต่างชาติจำนวนมากได้มาเรียนรู้ทักษะและมีวิสัยทัศน์ทางแฟชั่น หลังสำเร็จการศึกษาได้ไปมีบทบาทในวงการแฟชั่นทั่วโลก
  • ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบครึ่งหนึ่ง (16,500 เยน) และค่าธรรมเนียมแรกเข้า (120,000 เยน)
ไปยังเว็บไซต์วิทยาลัยแฟชั่นบุงขะ