สถาบันการศึกษาของเราได้มีการขับเคลื่อนในการเสริมสร้างรูปแบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยโครงการนี้ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)]

ในปี ค.ศ. 2021 สถาบันภาษาบุงกะ [Bunka Institute of Language (BIL)] ได้เริ่มดำเนินงาน "โครงการสร้างแบบจำลองการเรียนภาษาญี่ปุ่นทางไกลให้มีประสิทธิภาพ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่คณะกรรมการMEXTใช้ทดลองกับสถาบันวิชาชีพ

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผลักดันให้ต้องมีการทบทวนระบบการเรียนการสอนที่นำไปสู่การพัฒนาในรูปแบบใหม่ โดยMEXTได้ระบุให้มีการเสนอรูปแบบจำลองการเรียนรู้และเทคโนโลยีแบบใหม่โดยควบคุมให้คงไว้ซึ่งคุณภาพของการศึกษาแม้จะเป็นการเรียนแบบทางไกล

Bunka Institute of Language ได้เสนอโครงการที่เป็นการวางแผนไม่เพียงแต่ให้มีคุณภาพสูงในการเรียนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรียนต่างชาติในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ยังเล็งผลให้ได้กับนักเรียนต่างชาติที่ยังไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของทางการ หลังจากได้ทดสอบและพิจารณาโดยMEXT แล้วการเสนองานได้รับการตอบรับและได้ดำเนินการ

โครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี จากปี 2021 ถึง ปี 2023 โดยการร่วมมือกันจากหลากหลายสถาบันการศึกษาในประเทศและนานาชาติ BILได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดระบบการเรียนการสอนอย่างดีที่สุดเพื่อให้สอดคล้องและเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่

องค์กรที่เข้าร่วมในโครงการประกอบด้วย
・Educational Foundation Bunka Gakuen: Bunka Institute of Language
・The Naganuma School – Tokyo School of Japanese Language
・Educational Foundation Fukabori Gakuen: College of Business and Communication
・Educational Foundation Gakushuin: Gakushuin University
・National University Corporation: Tohoku University
・Monoxer, Inc.
・ICHIGOICHIE CONSULTING, Inc.
・Ask Publishing Co., Ltd.
・Bonjinsha Inc.
・The National Association of Colleges for Japanese Language Education